Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein stagneert

Het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht is hard aan vernieuwing toe, echter de vorderingen en het proces stagneren. De Ondernemersvereniging Winklerplein trekt daarom hard aan de bel. Er is behoefte aan visie, actie en heldere beslissingen. De ondernemers hebben onlangs de gemeente verzocht om inzage in het proces en de twijfelachtige betrokkenheid van partijen zoals de huidige projectontwikkelaar.

Een traag proces

De ontwikkelingen rondom de herontwikkeling van Het Burgemeester Winklerplein verlopen traag. Volgens Ondernemingsvereniging Winklerplein wordt de voortgang van het proces gedwarsboomd door oorzaken zoals:

  • slecht tot geen overleg met projectontwikkelaar en gemeente;
  • sinds 2013 ligt er een bestemmingsplan Burgemeester Winklerplein ter inzage. In 2014 bleek dit plan financieel en programmatisch al niet haalbaar;
  • in 2016 volgt een nieuwe samenwerkingovereenkomst om te komen tot een nieuw uitvoerbaar totaalplan;
  • tot nu toe hebben we niets gehoord; ondernemers zijn geen partij en worden onwetend gehouden.

Het winkelcentrum moet hoognodig aangepast worden aan wensen en eisen van deze tijd. De betrokken ondernemers hebben duidelijk behoefte aan toekomstperspectief. Dat blijft in alle opzichten achterwege. De ondernemersvereniging stelt alles in het werk om met volle inzet het proces op te pakken en dit proces te faciliteren en te ondersteunen.

Volledige inzage

Het vertrouwen is weg. Het is en blijft stil rond de voortgang van dit project. Ondernemers voelen zich gegijzeld in de stagnerende uitvoer van de overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar. Daarom heeft de ondernemersvereniging onlangs de gemeente verzocht om inzage in de rol van de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente. Kortom: is dit nog langer de juiste partij? De ondernemersvereniging eist volledige openheid van zaken over lopende en onderliggende afspraken tussen betrokken partijen. Binnen korte termijn verwacht men duidelijke antwoorden vanuit de gemeente.

Meer informatie